• <div><h1>Hallingdal Lokalmatsenter</h1><p>Videreforedling av lokalmat. Salg av lokalprodusert mat fra Hallingdal <br>og importerte spesialprodukter fra Italia og Portugal.</p></div>

    Hallingdal Lokalmatsenter

    Videreforedling av lokalmat. Salg av lokalprodusert mat fra Hallingdal
    og importerte spesialprodukter fra Italia og Portugal.

Hallingdal Lokalmatsenter

Hallingdal Lokalmatsenter er et nedskjærings- og videreforedlingsanlegg for kjøtt. Vi parterer slakt og vakuumpakker kjøtt av både husdyr og hjortevilt. Produksjonen består blant annet av pølser, karbonader og ferdig varmebehandlet kjøtt.

Vi tilbyr kjøttvarer av høy kvalitet med sporbarhet tilbake til bonden.

Mørningen er noe vi har spesielt fokus på.

Pris på stykkningsdeler er oppgitt i kr/kg. Stykningsdeler vil variere i vekt ut fra oppdeling og størrelse på slaktet. Kalkulert pris er derfor veiledende i forhold til pris på faktisk leverte varer.

Varene hentes ved Hallingdal Lokalmatsenter eller i vår butikk i Asker, Rå Smak.